Badanie HRV

Czym charakteryzuje się badanie HRV ? 

KARDiVAR jest specjalnym EKG opartym na metodzie pomiaru zmienności rytmu serca. Ta metoda ma ocenić aktywność układu nerwowego i hormonalnego w ciągu 5 minut. Podczas pomiaru pacjent jest w pozycji siedzącej i ma przymocowane elektrody do nadgarstków i w okolicy kostek. Następnie wartości EKG zmierzone na przyrządzie KARDiVAR są przekształcane na kilka wykresów, które lekarz ocenia i które są używane podczas samej konsultacji. Badanie HRV trwa zwykle ok. 25-40 minut, pacjent otrzymuje wszystkie informacje, które wynikają z pomiarów – i najważniejsze zalecenia dotyczące postępowania, czego unikać itp.

wykonanych badań

przebadanych osób

lat doświadczenia

BADANIE HRV – ZASTOSOWANIE – Urządzenie wykorzystuje:

 • Metody zmienności rytmu serca
 • Monitoruje struktury i cykle komunikacji
 • Mierzy różnice w zmienności rytmu serca
 • Mierzy zmianę mechanizmów adaptacyjnych w organizm. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejsza jest zmienność, tym bardziej stresuje się organizm i wzrasta ryzyko pojawienia się szeregu chorób cywilizacyjnych

DZIĘKI BADANIU HRV OTRZYMUJEMY OCENĘ:

 • ilościowej struktury komunikacji i dynamikę komunikacji
 • odfiltrowania na jakie pomiary mogą mieć wpływ
 • zidentyfikowania krótkoterminowych, długotrwałych problemów
 • porównanie ze standardowym lub przeszłym pomiarem
 • określeniem etapu, na którym znajduje się pacjent
 • zaoferowaniem rozwiązania lub zmianę suplementacji lub poprawę stan organizmu
 • propozycje kompleksowego spojrzenia na leczenie (co sądzimy, doświadczamy, co pojawia się w organizmie)

BADANIE HRV OKREŚLI:

 • poziom stresu i jego wpływ na organizm
 • stan układu nerwowego
 • stan układu krążenia i serca
 • stan zużycia komórkowego ciała
 • stan zdolności regeneracyjnych organizmu
 • status odporności
 • poziom energii (ATP) i jej rezerwy
 • status układu hormonalnego
 • stan psychiki
 • ogólną wydajność ciała

DZIĘKI BADANIU HRV:

 • mierzymy odchylenia w mechanizmach regulacji adaptacyjnej ANS
 • określamy ilościowo zagrożenia, które są niebezpieczne dla rozwoju różnych chorób
 • obiektywizujemy i kwantyfikujemy ryzyko, które w innym przypadku jest niemierzalne
 • możemy w porę zainterweniować, aby zmniejszyć istniejące ryzyko

Oferujemy test KARDIVAR pacjentowi, aby móc zdecydować o programie działania oraz monitorujemy jego zamierzoną skuteczność. Test KARDIVAR kompleksowo ocenia stan ANS (autonomiczny układ współczulny i przywspółczulny), stan fizyczny, wskaźnik stresu, wskaźnik aktywności układu regulacyjnego (w zakresie od zdrowego organizmu do podupadającego organizmu), stan serca, wydolność płuc, działanie układu sercowo- naczyniowego (naczynioruchowy, ciśnienie krwi, przepływ kapilarny krwi), działanie układu hormonalnego (podwzgórze, przysadka mózgowa, nadnercza), ogólna wydajność organizmu (wpływ na stres i równowagę sympatyczności i przywspółczulności).

Ta metoda jest bardzo szybka (pomiar trwa 5 minut). Opowiada nam o stanie zdrowia i wszystkich innych zagrożeniach, które zagrażają nam nie tylko z punktu widzenia teraźniejszości, ale także z punktu widzenia długoterminowych – tak zwanych predyspozycji genetycznych – które zagrażają nam w przyszłości. Znajomość tych mechanizmów adaptacyjnych organizmu jest bardzo ważna dla każdego. Szczególnie w miejscach, w których ludzie są narażeni na nadmierny stres i duże obciążenie fizyczne. Badanie HRV wykorzystuje metodologię zmienności rytmu serca (HRS) do testowania autonomicznego układu nerwowego (ANS). Zasada tej metody opiera się na fakcie, że rytm serca znajduje się pod bezpośrednią kontrolą różnych ośrodków ANS.

Istotą badania HRV jest testowanie zmian częstości rytmu serca przy użyciu czasu i analizy spektralnej. Wyniki przedstawiane są w formie tabelarycznej (dla dalszego przetwarzania i możliwości porównania z innymi pomiarami), jak również w przejrzystych wykresach pokazujących pewne właściwości ANS (autonomiczny układ nerwowy).

Dane wyjściowe testu KARDiVAR dostarczają podstawowych informacji o statusie ANS (np. wewnętrzna zmienność jest związana z proporcją współczulnej i przywspółczulnej aktywności ANS). Analiza dostarcza również informacje na temat reakcji na stres, zdolności adaptacyjnych organizmu i nie tylko. Na parametry VSR, nie tylko stan ostry, ale także ustawienie długoterminowe i wady ANS.

ANS (autonomiczny układ nerwowy) to system, który integruje informacje wejściowe ze środowisk wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniając podstawowe procesy regulacyjne w celu utrzymania homeostazy organizmu. ANS kontroluje, głównie bez naszej wiedzy, funkcję wszystkich narządów i układów organizmu. Jego zakłócenia, zatory lub utrata rezerw w celu radzenia sobie w sytuacjach stresowych może prowadzić do poważnych chorób, takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, przewlekłe choroby zapalne, hormonalne, metaboliczne i rakowe.

Zaletą KARDiVAR – w porównaniu do podobnych urządzeń – jest złożoność, zakres monitorowanych parametrów i uogólnienie wyników. Wszystko to predysponuje badanie HRV do szerokiego zastosowania w klinicznej praktyce medycznej (kardiologia, neurologia, neonatologia, diabetologia, toksykologia, endokrynologia, medycyna pracy, lotnictwo, onkologia itp.). Jest również stosowany w innych obszarach, takich jak sport, rehabilitacja, centra profilaktyczne, monitorowanie obciążenia organizmu w ryzykownych zawodach i innych. Wyniki można wykorzystać do oceny ryzyka niektórych chorób, monitorowania efektów leczenia i zapobiegania.

Pozostałe badania Carnomed

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi badaniami prowadzonymi przez naszych ekspertów: 

Kapilaroskopia

Czym charakteryzuje się badanie ? 

Kapilaroskopia, nazywana „otwartym oknem na mikrokrążenie”, jest prostą i nieinwazyjną metodą diagnostyki mikrokrążenia, która powoduje wczesne zmiany ustawień krwionośnych. Zaburzenia mikrokrążenia mogą prowadzić do rozwoju zmian naczyniowych i powikłań narządowych w przebiegu wielu chorób.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

Czym charakteryzuje się terapia ? 

Terapia czaszkowo-krzyżowa (terapia Cranio_Sacralna w/g Upledgera)to jedna z metod terapii manualnej. Terapeuta działa w sposób nieinwazyjny, wykorzystujący siłę nacisku lub sile 5 gramów.

Formularz rejestracyjny

Zapisz się na badanie HRV

content_copy