Karnozyna a spektrum autyzmu

Dr Michael Chez (neurolog dziecięcy z Chicago) jako pierwszy zastosował karnozynę w leczeniu autyzmu. Zespół lekarzy Cheza w 2002 roku opublikował pracę naukową na temat stosowania karnozyny w leczeniu dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). W badaniu wzięło udział łącznie 31 dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 12,5 lat. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała 8 mg karnozyny w dawce 800 mg na dobę, a druga grupa otrzymywała placebo w tym samym okresie.

Badanie było podwójnie „ślepe” gdyż ani uczestnicy ani ci, którzy przeprowadzalim eksperymenty nie wiedzieli, która grupa miała podawaną karnozynę a która nie. Na początku badania przeprowadzono testy w celu zmierzenia poziomu ich zdolności i stopnia niepełnosprawności, w tym skalę oceny autyzmu Giliama (GARS), skalę oceny autyzmu w dzieciństwie (CARS), ekspresyjne i wnikliwe testy słownictwa obrazkowego (E / ROWPVT) i globalne zmiany kliniczne (CGI). Co 2 tygodnie dzieci wykonywały testy CGI a ich rodzice oceniali ich wiedzę. Inne testy powtórzono pod koniec eksperymentu. Wyniki pokazały, że dzieci leczone placebo nie wykazały statystycznie istotnych zmian w mowie. Natomiast u dzieci przyjmujących karnozynę odnotowano postępy w zachowaniu, socjalizacji , komunikacji i rozumieniu mowy.

Wniosek jest taki, że badanie wykazało pozytywny wpływ karnozyny na rozumienie i produkcję mowy, słuch, socjalizację, świadomość otoczenia i motorykę. Poprawę obserwuje się w okresie od 1 do 8 tygodnia od początku podawania karnozyny. 

Wyniki dzieci uczestniczących w badaniu karnozyny wykazały statystycznie istotny postęp w zakresie behawioralnym o 18%, komunikacji o 16% i interakcji społecznych o 27%. Podczas badania nie zaobserwowano szkodliwego działania karnozyny.

Doktor Chez i jego koledzy nie znali dokładnego mechanizmu działania karnozyny i konieczne było przeprowadzenie badań biochemicznych nad wpływem karnozyny na mózg.W każdym razie karnozyna jest użytecznym suplementem diety, który poprawia funkcje neuronalne u dzieci z ASD i prawdopodobnie działa selektywnie. Chez stwierdził, że karnozyna stymuluje przednią część mózgu, zwiększając swoją aktywność, co prowadzi do ogólnej poprawy funkcji mózgu ponieważ nie ma lepszej interakcji między mózgiem a neurotransmiterami działającymi w głębszych częściach mózgu. Coraz więcej badań pokazuje, że czołowe i skroniowe obszary mózgu kontrolują uczucia, aktywność epileptyczną i poznawczą, ekspresję mowy i abstrakcyjne myślenie. Autonomiczny układ nerwowy jest częścią podkorowych centrów ośrodkowego układu nerwowego, z których każdy ma swoją funkcję i harmonijną interakcję niezbędną dla umiejętności społecznych, emocji itp. W autyzmie zatrzymano rozwój i dojrzewanie ośrodków podkorowych. Jest to mechanizm zakłócający i adaptacyjny, który reguluje poziom stresu.Możesz przeczytać publikację w PubMed.

Dzięki swoim efektom karnozyna stała się interesująca dla najlepszych naukowców na całym świecie. MEDLINE (bibliograficznej bazie nauk przyrodniczych i informacji biomedycznych) i PubMed opublikował 2000 badań dotyczących karnozyny związanych z różnymi dziedzinami medycyny.

W jaki sposób powiązane są stres i autyzm?

Metoda diagnostyczna, którą stosuje Carnomed w praktyce nazywa się HRV analiza zmienności rytmu serca. Daje nam obiektywny obraz codziennego stresu dzieci autystycznych. Test HRV jest testem służącym do określenia stanu autonomicznego układu nerwowego, jego składników i poziomów kontroli i regulacji, rezerw, wydajności i skuteczności. Wskazuje faktyczny stan organizmu. Jednym z parametrów tej analizy jest wskaźnik stresu, którego wartości fizjologiczne wynoszą od 50 do 70 jednostek u dzieci i do 150 jednostek u dorosłych. U dzieci z autyzmem wartości wskaźnika naprężeń wynoszą zwykle od 700 do 800 jednostek a czasami i więcej. Wartość ta odpowiada stanowi skrajnego wyczerpania stresem u dorosłych. Możemy założyć, że ze względu na niską zdolność adaptacji dzieci z autyzmem doświadczają one pewnego rodzaju ciągłego stresu. Z tego powodu uciekają do swojego wewnętrznego świata i rytuałów, które reprezentują ich bezpieczeństwo.

Autyzm a mitochondria

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców, finansowanych przez największą organizację Autism Speaks, istnieje związek między autyzmem a dysfunkcją mitochondrialną.
To skojarzenie było znane w przeszłości w chorobie Parkinsona i Alzheimera. Najnowsze badania przyniosły nowe spojrzenie na dziedzinę autyzmu. Mitochondria, jako jedna z podstawowych jednostek komórki ma za zadanie dostarczać komórce energię. Istnieje kilka sposobów wytwarzania energii. Jednym ze sposobów jest proces metaboliczny zwany oddychaniem tlenowym, w którym mitochondria wykorzystują tlen do generowania energii. Jako produkt uboczny tego procesu – wolne rodniki (np. nadtlenek wodoru) mają szkodliwy wpływ w komórce i całym organizmie. W celu ich zniszczenia komórki produkują enzymy antyoksydacyjne. Jeśli z jakiegoś powodu dochodzi do zaburzeń równowagi a przeciwutleniacze w organizmie są mniejsze niż wolne rodniki pojawia się stres oksydacyjny.

Naukowcy z Davis (University of California) w wyżej wymienionych badaniach, opublikowanych w Journal of American Medical Association (JAMA) stwierdzili, że skumulowane uszkodzenia i stres oksydacyjny w mitochondriach mogą mieć wpływ na początek autyzmu. Niezdolność mitochondriów do dostarczania energii do komórek nerwowych poważnie wpływa na działanie tych komórek a tym samym na rozwój poznawczy w autyzmie.
W eksperymencie wzięło udział 10 dzieci z autyzmem w wieku od 2 do 5 lat i 10 dzieci bez żadnych zaburzeń. Mimo niewielkiej liczby dzieci naukowcy uważają, że wyniki są znaczące, ponieważ dzieci zostały losowo wybrane spośród 1600 badanych w kontekście wcześniejszych badań ”Childhood Autism risk from Genetic and the Environment – CHARGE“
Wyniki badań pokazują, że mitochondria limfocytów dzieci z autyzmem w porównaniu do grupy kontrolnej zużywają znacznie mniej tlenu. W niektórych enzymach mitochondrialnych zużycie tlenu stanowiło jedną trzecią normalnych wartości.
O niedostatecznej aktywności mitochondrialnej świadczą również inne uzyskane wyniki: podwyższony poziom pirogronianu (wykorzystywany przez mitochondria do wytwarzania energii) w osoczu krwi wskazuje, że mitochondria nie wytwarzają wystarczającej ilości tej substancji i nie mogą pokryć zapotrzebowania energetycznego komórki. Istnieje również zwiększony poziom wolnych rodników (na przykład dwukrotnie więcej niż nadtlenku wodoru) powodujących szkodliwy stres oksydacyjny. Między innymi mitochondria wykorzystują ten rodzaj stresu oksydacyjnego do tworzenia kopii własnego DNA, a u dzieci z autyzmem mierzy się znacznie wyższe ilości kopii mitochondrialnego DNA.

Według autorów badania, w komórkach nerwowych występuje większa wada niż w limfocytach, ponieważ komórki nerwowe biorą energię wyłącznie z mitochondriów.
W swojej dalszej pracy naukowcy oprą się o głębsze badania odkrytych różnic. Wyzwanie polega na zrozumieniu dokładnej roli dysfunkcji mitochondriów w autyzmie. Wyzwalaczami zaburzeń są różne czynniki środowiskowe i w zależności od ich wagi lub okresu, w którym dziecko zostało na nie narażone niektóre objawy autyzmu można wyjaśnić.

Naukowcy są również przekonani, że precyzyjne „mapowanie” procesów chemicznych w mitochondriach przyczyni się do rozpoznania autyzmu. Do tej pory zastosowano metodę biopsji mięśniowej do badania mitochondriów. Gdyby można było wykonać badanie krwi i zidentyfikować specyficzny dla autyzmu wskaźnik, byłby to główny czynnik przyczyniający się do rozpoznania tej choroby. Tekst pochodzi z artykułów opublikowanych w Internecie:
https://www.autismspeaks.org/news – UC Davis Study Finds Children with Autism More Likely to have Mitochondrial Defects that Limit Cellular Energy Production
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101130161521.htm – Children With Autism Have Mitochondrial Dysfunction, Study Finds

Badania Carnomed

Umów się na badanie 

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę badań obejmującą: badania HRV, Kapilaroskopię oraz Terapię Czaszkowo-Krzyżową. Badania są przeprowadzane w największych miastach w Polsce. Do tego celu nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami z HRVMed. Łącząc wspólne doświadczenia Carnomed oraz HRVMed gwarantujemy najwyższą jakość wspartą wieloletnim doświadczeniem.

wykonanych badań HRV

przebadanych osób

lat doświadczenia

Badanie HRV 

Oferujemy test KARDIVAR pacjentowi, aby móc zdecydować o programie działania oraz monitorujemy jego zamierzoną skuteczność. Test KARDIVAR kompleksowo ocenia stan ANS (autonomiczny układ współczulny i przywspółczulny), stan fizyczny, wskaźnik stresu, wskaźnik aktywności układu regulacyjnego (w zakresie od zdrowego organizmu do podupadającego organizmu), stan serca, wydolność płuc, działanie układu sercowo- naczyniowego (naczynioruchowy, ciśnienie krwi, przepływ kapilarny krwi), działanie układu hormonalnego (podwzgórze, przysadka mózgowa, nadnercza), ogólna wydajność organizmu (wpływ na stres i równowagę sympatyczności i przywspółczulności). Często wykorzystywany w badaniu osób ze spektrum autyzmu. Więcej o badaniu – czytaj więcej

Bezpłatne  konsultacje

W odpowiedzi na dużą ilość zapytań od naszych klientów związaną z działaniem oraz zastosowaniem naszych suplementów uruchamiamy bezpłatne konsultacje podczas których rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości.

Zapisz się do neslettera

Jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami dotyczącymi medycyny mitochondrialnej, publikacji nowych filmów oraz artykułów przez Carnomed Polska to wypełnij poniższy formularz. Twoje dane będą bezpieczne i wykorzystywane tylko w celach działalności Carnomed sp. z o.o. wg. obowiązujących przepisów prawa.