Karnozyna a cukrzyca

Prawie każdy cukrzyk wie, czym jest HbA1c. Jest to hemoglobina glikozylowana, która dostarcza informacji na temat poziomu cukru we krwi w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ostatnie badania dowiodły antyglikacyjne działanie karnozyny.

Czym naprawdę jest glikacja?

Cały organizm jest w ciągłym procesie zwanym glikacją (glikozylacją). Ta reakcja obejmuje wiązanie cząsteczek białka z cząsteczkami cukru (glukozy)z towarzyszącym tworzeniem uszkodzonych, dysfunkcyjnych struktur. Glikacja zmienia strukturę białek, a tym samym zmniejsza jej aktywność biologiczną. Białka biorące udział w tym procesie gromadzą się w tkankach i są odpowiedzialne za powikłania cukrzycy. Glukoza jest motorem napędowym glikacji a wynikiem połączenia glukozy i białka jest tworzenie wolnych rodników i końcowych produktów glikacji, które są oznaczone jako AGEs. Te produkty mają bardzo toksyczny wpływ na białko. Choroby związane z wiekiem takie jak twardnienie tętnic, zaćma i niektóre zaburzenia neurologiczne są w pewnym stopniu konsekwencją glikacji.

Karnozyna oprócz zapobiegania glikacji pomaga również w usuwaniu glikozylowanych białek. U chorych na cukrzycę generuje się znacznie więcej AGEs niż u zdrowych osób. Proces ten zmienia fizjologiczne funkcje narządu a następnie jego destrukcyjne konsekwencje. Jedną z konsekwencji jest 50 x więcej formacji wolnych rodników.

Cukrzyca to choroba, która przyspiesza starzenie się, AGE wpływają na tętnice (początek miażdżycy u pacjentów z cukrzycą wraz z zawałem mięśnia sercowego 3 razy częściej niż u pacjentów bez cukrzycy), soczewki oka i siatkówkę, nerwy obwodowe i nerki.. Zapobiegając glikacji uzyskujemy zmniejszenie zmian zapalnych i zwyrodnieniowych. Karnozyna reprezentuje rodzaj ochronnej tarczy usuwania uszkodzonych, niepotrzebnych i często szkodliwych białek.

Karnozin Extra jest odpowiedni dla wszystkich chorych na cukrzycę ponieważ zmniejsza ryzyko powikłań cukrzycy, chorób serca, udaru mózgu szczególnie, miażdżycy, uszkodzenia nerek, powikłań ocznych. Jest również odpowiedni dla kobiet w ciąży z cukrzycą ponieważ zmniejsza ryzyko cukrzycy u dzieci. Karnozyna o działaniu przeciw glikacji może być użyteczna w zapobieganiu i leczeniu powikłań cukrzycy.

Badania karnozyna a cukrzyca

Dr Gayova (z kliniki wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w St. Paul Joseph Safarika w Kosic) z kolegami opublikował artykuł, w którym znajdują się wyniki pomiarów stężenia karnozyny w osoczu, erytrocytach i moczu pacjentów z cukrzycą typu I. Celem tego badania była ocena zależności pomiędzy stężeniami karnozyny i porównanie jej ze stężeniami w grupie kontrolnej.

Grupa składała się z 33 pacjentów (15 mężczyzn i 18 kobiet) z cukrzycą typu I. Średni wiek pacjentów wynosił 39,4 ± 13,8 lat. Wyniki porównano z grupą kontrolną zdrowych ludzi. Karnozyna w osoczu, moczu i erytrocytach była mierzona za pomocą automatycznego analizatora aminokwasów (firmy MIKROTECHNA Praga). Wartości poziomu karnozyny podano w mmol / l, w moczu przeliczono na μmol / 24h. Stężenie karnozyny w erytrocytach wyrażono w mmol / g Hb. Średni czas występowania cukrzycy u tych pacjentów wynosił 13,0 ± 9,7 lat. Funkcje nerek oceniano na podstawie endogennego klirensu kreatyny. Średnia ilość filtracji kłębuszkowej w grupie wynosiła 1,53 ± 0,52 ml / s.

Porównując stężenie karnozyny w osoczu, pacjenci z DM (CUKRZYCA) typu I i grupą kontrolną nie zaobserwowano znaczącej różnicy. Jednakże u pacjentów z cukrzycą typu I stężenie KARNOZYNY w erytrocytach było znacząco niższe (P <0,01) były również niższe stężenia w moczu (P <0,05), resorpcja karnozyny w kanalikach nerkowych była wyższa ( p <0,01). Zauważono korelację między karnozyną w moczu w ciągu 24 godzin a cukromoczem, istnieje liniowa zależność między glukozą a alaniną w moczu(P <0,01, r = 0,448). U zbadanych pacjentów z DM typu I zaobserwowano niższe stężenie karnozyny w erytrocytach a stężenie karnozyny w osoczu pozostawało niezmienione. W konsekwencji może nastąpić zmniejszenie karnozyny w innych komórkach organizmu. Niższe wydalanie i wyższa resorpcja karnozyny wskazują na wysiłek organizmu w celu zachowania tego podstawowego dipeptydu. Nerki są w rzeczywistości głównym miejscem katabolizmu karnozyny. Czy karnozyna jest wydalana w postaci niezmienionej czy podzielona na podstawowe składniki histydynę i β-alaninę, pozostaje do zbadania.

Dodatnia korelacja pomiędzy cukromoczem i alaniną w moczu jak opisano powyżej, wskazuje na inną możliwość końcowego metabolizmu. Ilość zapasów karnozyny w organizmie najlepiej obrazuje koncentracja w mięśniach. W praktyce klinicznej dla oceny metabolizmu karnozyny, najlepszym wskaźnikiem jest stężenie w erytrocytach.

Testy na osoczu są mniej dokładne ponieważ są podzielone przez karnozynazę w związku z tym konieczne jest oczyszczenie i frakcyjne wydzielenie karnozyny . Pośrednio wyniki wskazują na spadek karnozyny u pacjentów z DM typu I w porównaniu z grupą kontrolną tylko przez jej pomiar w erytrocytach. Gdy stężenie karnozyny w komórkach jest niskie, karnozyna jest mniej dostępna dla procesów metabolicznych a zatem jej udział w reakcjach obronnych przeciwutleniacza w organizmie i nieenzymatycznej glikozylacji białka jest ograniczony. Karnozyna jest wchłaniana w jelicie cienkim, specyficzny aktywny system transportu w błonach komórkowych kruchych komórek, dociera do krwi i jest transportowana do nerek, wątroby i mięśni. Zaabsorbowana karnozyna jest używana w tkankach obwodowych lub jest hydrolizowana do β-alaniny i histydyny i jest metabolizowana w nerkach, wątrobie i mózgu. Zdolność karnozyny do zmniejszania utleniania cholesterolu LDL przez jony miedzi helu wskazuje na jego zdolność do zapobiegania rozwojowi miażdżycy, powstawania AGEs, w naczyniach krwionośnych diabetyków, które uszkadzają nerki i inne narządy.

Wnioski z badania wskazują, że jest możliwe, poprzez uzupełnienie karnozyny i osiągnięcie fizjologicznego stężenia karnozyny, uzyskanie pozytywnych efektów w rozwoju niektórych przewlekłych powikłań cukrzycy lub w celu zapobieżenia uszkodzeniu tkanki przez wolne rodniki.

  Na wykresie poniżej przedstawiono różnicę w działaniu czystej L-karnozyny i Karnozin Extra:

   Nasze produkty

   KARNOZIN extra

   Karnozyna znacząco przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania komórki. Może odmłodzić komórkę, która jest w procesie starzenia, przywracając w ten sposób jej normalną funkcję i przedłużając jej życie. Karnozyna jest normalnym składnikiem tkanki nerwowej i mięśni szkieletowych.

   KOLOSTRUM extra

   To wyjątkowy suplement diety, produkowany z zachowaniem najwyższych standardów. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktu suplement produkowany jest na zimno (mrożenie, liofilizacja). Dzięki temu podejściu zachowuje się większą ilość cennych aminokwasów, immunoglobulin, witamin i minerałów.

   KOMPLEX Q10

   Koenzym Q10 czyli ubichinon jest substancją wytwarzaną we wszystkich komórkach ludzkiego ciała a szczególnie w komórkach narządów, które zużywają większość energii, takie jak :serce, wątroba i nerki. Główną rolą koenzymu Q10 jest produkcja energii, którą każda komórka potrzebuje do normalnego funkcjonowania.

   stIMUNO komplex

   Jest silnym antyoksydantem i silnym immunostymulatorem pochodzenia roślinnego. Chroni organizm poprzez usuwanie wolnych rodników, wzmacnianie układu sercowo-naczyniowego, zmniejszanie ryzyka chorób nowotworowych, detoksykację organizmu, znaczną poprawę krążenia i utleniania tkanek.

   content_copy