Karnozyna a dysleksja

KARNOZYNA A DYSLEKSJA

Udowodniono, że karnozyna jest podstawową i uzupełniającą terapią wielu chorób, w tym zaburzeń uczenia się, stanów związanych z wiekiem i problemami neurologicznymi. Karnozyna stymuluje tworzenie neuroprzekaźników, które wiążą się z receptorami w nerwach, pomagają w ich łagodzeniu i eliminują odpady z komórki. Aktualne badania pokazują, że karnozyna w dysleksji i innych zaburzeniach uczenia się może mieć działanie ochronne i zapobiegawcze.

Zgodnie z opiniami rodziców dzieci z dysleksją za pomocą karnozyny zaburzenia związane z dysleksją uspokoiły się i poprawiło się czytanie.
Badania wykazały, że osoby z dysleksją mają problemy z czytaniem a małe zaburzenia wzroku lub słuchu zakłócają ich koncentrację i uwagę. Dzieci z dysleksją nie mogą filtrować informacji przychodzących co utrudnia rozpoznawanie dźwięków, liter i słów.

Badanie to zostało opublikowane w styczniu 2007 r. W czasopiśmie Psychological Science. Badania prowadzone przez neurologa Zhong Lin Lu z University of Southern California, badacz Anne Sperling z Narodowego Instytutu Zdrowia, psycholog Franklin Manis na University of Southern California psycholog Mark Seidenberg z University of Wisconsin-Madison.

Naukowcy ci uważają, że niezdolność do filtrowania dźwięków pochodzących ze środowiska naturalnego może być spowodowana nienormalnie niskim poziomem neuroprzekaźnika GABA, który pomaga mózgowi odfiltrować nieistotne informacje. Karnozyna między innymi stymuluje produkcję tego neuroprzekaźnika, chroni centralny układ nerwowy i w ten sposób pozytywnie wpływa na dysleksję.

Rodzice dzieci z dysleksją zauważyli poprawę w czytaniu i zwiększoną koncentrację u swoich dzieci już po kilku tygodniach korzystania z Karnozin Extra.

Na wykresie poniżej przedstawiono różnicę w działaniu L-karnozyny i Karnozin Extra:

Certyfikaty antydopingowe

Karnozin extra oraz Komplex Q10 zostały przetestowane w laboratorium Uniwersytetu w Kolonii, który jest oficjalną instytucją do testowania suplementów ze Światowej Organizacji Antydopingowej.