Karnozyna a stwadnienie rozsiane

Karnozyna a stwardnienie rozsiane:

Karnozyna i stwardnienie rozsiane Stwardnienie rozsiane (SM) jest nieprzewidywalną, często upośledzającą chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w której zaburzony jest przepływ informacji w ośrodkowym układzie nerwowym oraz między OUN a obwodem. Postępu, nasilenia i specyfiki objawów u osoby cierpiącej na SM nie można przewidzieć. U większości osób z tą chorobą SM jest diagnozowane pomiędzy 20 a 50 rokiem życia, z czego co najmniej dwa do trzech razy częściej u kobiet niż mężczyzn.

Stwardnienie rozsiane (SM) obejmuje proces immunologiczny, w którym występuje zaburzona odpowiedź układu odpornościowego organizmu skierowana przeciwko ośrodkowemu układowi nerwowemu (OUN). Dokładny antygen lub cel, który aktywuje komórki układu immunologicznego do ataku – pozostaje nieznany, dlatego wielu ekspertów uważa, że stwardnienie rozsiane jest chorobą, która jest raczej „immunologiczna” niż autoimmunologiczna.
• W ośrodkowym układzie nerwowym układ odpornościowy atakuje mielinę- tłuszczową substancję, która otacza i osłania włókna nerwowe.
• Uszkodzona mielina tworzy blizny (stwardnienia), stąd choroba ma taką nazwę.
• Gdy jakakolwiek część mieliny lub włókna nerwowego jest uszkodzona lub zniszczona, impulsy nerwowe idące do mózgu i rdzenia kręgowego i od nich zostają zmienione lub przerwane, powodując w ten sposób szeroki zakres objawów.
• Uważa się, że choroba jest aktywowana u osób predysponowanych genetycznie przez połączenie jednego lub więcej czynników środowiskowych.
• Ludzie ze stwardnieniem rozsianym zwykle cierpią na jedną z czterech postaci choroby, która może być łagodna, umiarkowana lub ciężka (CIS), rzutowo-remisyjna SM (RRMS), pierwotnie postępująca MS (PPMS) i wtórnie postępująca MS (SPMS).

Na stwardnienie rozsiane nie ma lekarstwa. Leki stosowane w leczeniu SM wraz ze słabą aktywnością, mogą powodować skutki uboczne i przyjmowanie większości z nich jest trudne do zniesienia.

Karnozin Extra wykazał zaskakujące i niesamowite wyniki u pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. Na przykład pacjenci przyjmujący karnozynę subiektywnie obserwowali, że objawy, które wystąpiły przed podaniem karnozyny wycofały się. Ponieważ SM może uszkodzić neurony w mózgu i rdzeniu kręgowym, mięśnie mogą stać się słabe i nieefektywne. Skurcze i kurcze mięśni lub nagłe niekontrolowane ruchy znane również jako spastyczność, są bardzo częste u pacjentów ze zdiagnozowanym SM. Można zauważyć, że karnozyna zwiększa siłę i skurcz mięśnia oraz zmniejsza kurcze mięśni.

Ponadto pierwszym objawem, który pacjenci najczęściej zauważają po użyciu karnozyny,
jest tak zwane „ciepło w nogach”. Odkrycia te można wyjaśnić wpływem karnozyny, która działa jak neuropeptyd (wzmacnia przekazywanie impulsów nerwowych) oraz usuwa toksyczne produkty metaboliczne z komórek, które narażone były na stres oksydacyjny. Pacjenci zauważają także, że zmniejszyło się zmęczenie, mrowienie, zawroty głowy, nudności i problemy wzrokowe. Są nawet pacjenci z SM zdiagnozowanym kilka lat temu, którzy natychmiast zaczęli używać karnozyny i u których jeszcze nie pojawiły się objawy.

Obecnie nie ma oficjalnego uzasadnienia ani badań klinicznych, które dokładnie wytłumaczyłyby związek między karnozyną i stwardnieniem rozsianym ale informacje zwrotne od pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy brali Karnozin Extra (szczególne w postaci suplementu) są niesamowite!
Pacjenci zgłaszali:
• Skurcze mające zmniejszoną intensywność i częstotliwość do czasu całkowitego skurczu
• Znaczny wzrost siły mięśniowej
• Poprawę wzroku
• Poprawę zdolności motorycznej (koordynacji mięśni ramion, ruchów rąk i ramion)
• Zwiększone libido
• Zwiększone rozumienie mowy
Do odnalezienia pozostaje jeszcze dużo odpowiedzi nad którymi nieustająco pracujemy.
Ponieważ Karnozin Extra nie ma toksycznego działania, jest naturalnym suplementem ogólnoustrojowym i nie koliduje ze znanymi terapiami stwardnienia rozsianego, może być bezpiecznie stosowany jako dodatkowa terapia w leczeniu tej choroby.

Na wykresie poniżej przedstawiono różnicę w działaniu L-karnozyny i Karnozin Extra:

Certyfikaty antydopingowe

Karnozin extra oraz Komplex Q10 zostały przetestowane w laboratorium Uniwersytetu w Kolonii, który jest oficjalną instytucją do testowania suplementów ze Światowej Organizacji Antydopingowej.