Karnozyna i wirusy oficjalne badania z PubMed

Co to jest PubMed ?

PubMed to angielskojęzyczna wyszukiwarka w internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health.

Streszczenie badań

Poniżej streszczenia tych badań i odnośniki do oryginalnych publikacji. Warto przeczytać o pozytywnym działaniu l-karnosine podczas wirusa grypy a także koronawirusa. Badania naukowe jak to badania…czasem ciężko przez nie przebrnąć ale serdecznie do tego zachęcamy aby zgłębić swoją wiedzę.

Ogólna konkluzja z tych badań jest taka, że :

„Karnozyna może promować obronę immunologiczną ludzi przed infekcjami, bakteriami, grzybami, pasożytami i wirusami (w tym koronawirusem).”

„ Opracowane i opatentowane przez autorów preparaty niezhydrolizowanego w przewodzie pokarmowym i we krwi naturalnego peptydu karnozynowego i izopeptydu (gamma-glutamylokarnozyny) dają nadzieję na kontrolę i zapobieganie zakażeniom wirusem grypy A (H1N1).”

„Dane te są zgodne z hipotezą, że naturalne produkty, takie jak rosół i ekstrakty z piersi kurczaka bogate w karnozynę i jej pochodną anserinę (β-alanylo-1-metylo-L-histydynę), mogą przyczynić się do patogenezy i zapobiegania wirusowi grypy infekcjom i przeziębieniom.”

„Ogólnie rzecz biorąc, dane przedstawione w tym artykule mogą mieć wpływ na globalny nadzór nad grypą i planowanie pandemicznej profilaktyki przeciw grypie za pomocą doustnych form niezhydrolizowanej naturalnej L-karnozyny jako odpowiedniej alternatywy dla konwencjonalnego szczepienia przeciwko różnym dolegliwościom grypowym.”

„Wywołany przez karnozynę wybuch oddechowy w granulocytach obojętnochłonnych jest uniwersalnym biologicznym mechanizmem niszczenia wirusa grypy. Nasze własne badania ujawniły wcześniej niedoceniane działanie karnozyny i pokrewnych związków zawierających histydynę jako naturalną biologiczną prewencję i barierę przed zakażeniem wirusem grypy.”

Szczegóły powyższych cytatów znajdziecie w opisach badań poniżej. Zachęcamy do lektury.

Badanie nr 1 (z 2020r)

Ważne role dietetycznej tauryny, kreatyny, karnozyny, anseriny i 4-hydroksyproliny w żywieniu i zdrowiu ludzi

Tauryna (β-aminokwas zawierający siarkę), kreatyna (metabolit argininy, glicyny i metioniny), karnozyna (dipeptyd; β-alanylo-L-histydyna) i 4-hydroksyprolina (iminokwas; również często nazywane jako aminokwas) odkryto u bydła, a odkrycie anseryny (metylowanego produktu karnozyny; β-alanylo-1-metylo-L-histydyna) również pochodzi od bydła. Te pięć składników odżywczych jest bardzo obfite w wołowinę i odgrywają ważną rolę fizjologiczną w reakcjach przeciwutleniających i przeciwzapalnych, a także w funkcjach neurologicznych, mięśniowych, siatkówki, immunologicznych i sercowo-naczyniowych. Co ważne, tauryna, karnozyna, anserina i kreatyna są nieobecne w roślinach, a hydroksyprolina jest nieistotna w wielu produktach pochodzenia roślinnego. Spożycie 30 g suchej wołowiny może w pełni zaspokoić codzienne potrzeby fizjologiczne zdrowego dorosłego człowieka o wadze 70 kg na taurynę i karnozynę, a także może dostarczyć dużych ilości kreatyny, anseriny i 4-hydroksyproliny w celu poprawy odżywiania i zdrowia ludzi, w tym metabolizmu, siatkówki , immunologiczne, mięśniowe, chrząstkowe, neurologiczne i sercowo-naczyniowe. Niniejszy przegląd zapewnia opinii publicznej bardzo potrzebną wiedzę na temat istotnych pod względem odżywczym i fizjologicznym aminokwasów, dipeptydów i kreatyny w żywności pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowiny). Tauryna dietetyczna, kreatyna, karnozyna, anserina i 4-hydroksyprolina są korzystne w zapobieganiu i leczeniu otyłości, zaburzeń sercowo-naczyniowych i zaburzeń związanych ze starzeniem się, a także w hamowaniu powstawania nowotworów, poprawie zdrowia skóry i kości, łagodzeniu nieprawidłowości neurologicznych, oraz promowanie dobrego samopoczucia u niemowląt, dzieci i dorosłych. Ponadto, te składniki odżywcze mogą promować obronę immunologiczną ludzi przed infekcjami bakteriami, grzybami, pasożytami i wirusami (w tym koronawirusem) poprzez zwiększenie metabolizmu i funkcji monocytów, makrofagów i innych komórek układu odpornościowego. Czerwone mięso (w tym wołowina) jest funkcjonalnym pożywieniem optymalizującym wzrost, rozwój i zdrowie człowieka.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32072297/

Badanie nr 2 (z 2012r)

Postępowanie w przypadku infekcji wirulentnym wirusem grypy poprzez doustne formułowanie niezhydrolizowanej karnozyny i izopeptydu karnozyny Tłumiąc prozapalne wytwarzanie tlenku azotu indukowane cytokinami.

Indukowalna synteza tlenku azotu (iNOS) odgrywa ważną rolę w pośredniczeniu w zapaleniu. W naszych badaniach stwierdziliśmy, że NO pochodzący od iNOS był znacznie zwiększony w próbkach surowicy 150 pacjentów zakażonych wirusem grypy A w porównaniu z próbkami 140 zdrowych osób. W ludzkich komórkach nabłonka płuc infekcja wirusem grypy A lub stymulacja poli (I: C) + interferonem gamma spowodowała zwiększenie poziomu mRNA i białka zarówno interleukiny-32, jak i iNOS, z późniejszym uwalnianiem NO. Aktywowane makrofagi są również źródłem tlenku azotu (NO), który w dużej mierze jest wytwarzany przez iNOS w odpowiedzi na cytokiny prozapalne. W tym artykule przeglądowym przedstawione wyniki mają wiele ważnych implikacji dla zrozumienia patogenezy wirusowej grypy A (H1N1), zapobiegania i leczenia. Bezpośrednia cytotoksyczność wirusowa (zwana efektem cytopatycznym) jest tylko ułamkiem kilku rodzajów zdarzeń wywołanych infekcją wirusową. Tlenki azotu i wolne rodniki tlenowe, takie jak anion nadtlenkowy (O₂⁻), są wyraźnie wytwarzane w szczepieniach przypominających wirusa grypy A (w tym H1N1), a te cząsteczki są identyfikowane jako silne czynniki chorobotwórcze. Wzajemne oddziaływanie NO z O₂⁻, powodujące powstawanie nadtlenoazotynów, działa w patogennym mechanizmie zapalenia płuc wirusa grypy. Toksyczność i reaktywność rodników tlenowych, wytwarzanych w nadmiernych ilościach, pośredniczą w nadmiernej reakcji immunologicznej gospodarza na narządy lub tkanki, w których replikują się wirusy, i może to wyjaśniać mechanizm uszkodzeń tkanek obserwowanych w różnego rodzaju zakażeniach wirusem grypy. Autorzy ujawnili, że karnozyna i jej biodostępne formy niezhydrolizowane zapewniają ochronę przed uszkodzeniem nadtlenoazotynem i innymi rodzajami uszkodzeń wirusowych, w które zwykle wchodzą interakcje immunologiczne. Karnozyna (beta-alanylo-L-histydyna) wykazuje farmakologiczną wewnątrzkomórkową korektę uwalniania NO, która może być jednym z ważnych czynników naturalnej odporności w kontrolowaniu początkowych stadiów zakażenia wirusem grypy A (hamowanie replikacji wirusa) i regulacji indukowanej wirusem ekspresji genu cytokiny. Ochronne skutki stosowania doustnie niezhydrolizowanych formuł karnozyny obejmują co najmniej bezpośrednie oddziaływanie z tlenkiem azotu, hamowanie cytotoksycznego stanu prozapalnego indukowanego NO oraz osłabienie działania cytokin i chemokin, które mogą wywierać głęboki wpływ na komórki zapalne. Dane te są zgodne z hipotezą, że naturalne produkty, takie jak rosół i ekstrakty z piersi kurczaka bogate w karnozynę i jej pochodną anserinę (beta-alanylo-1-metylo-L-histydynę) mogą przyczynić się do patogenezy i zapobiegania zakażeniom wirusem grypy i przeziębieniem, ale mają ograniczenia ze względu na podatność na enzymatyczną hydrolizę dipeptydów z karnozynazą w surowicy i wydalanie moczu po doustnym przyjęciu komercyjnego ekstraktu z kurczaka. Opracowane i opatentowane przez autorów preparaty niezhydrolizowanego w przewodzie pokarmowym i we krwi naturalnego peptydu karnozynowego i izopeptydu (gamma-glutamylokarnozyny) mają nadzieję na kontrolę i zapobieganie zakażeniom wirusem grypy A (H1N1) takie jak zupa z kurczaka i ekstrakty z piersi kurczaka bogate w karnozynę i jej pochodną anserinę (beta-alanylo-1-metylo-L-histydynę) mogą przyczyniać się do patogenezy i zapobiegania infekcjom wirusowym grypy i przeziębieniu, ale mają ograniczenia ze względu na podatność na enzymy hydrolizy dipeptydów karnozynazą w surowicy i wydalanie moczu po doustnym przyjęciu komercyjnego ekstraktu z kurczaka

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20841992/

Badanie nr 3 (z 2012r)

Niehydrolizowany w naturalnym przewodzie pokarmowym peptyd L-karnozyny („Bioaktywowana żydowska penicylina”) jako panaceum jutra na różne dolegliwości grypowe: Aktywność sygnalizacyjna osłabiająca produkcję tlenku azotu (NO), cytostazę i niezależne od NO hamowanie wirusa grypy Replikacja u makrofagów w ciele ludzkim zakażonym wirusem grypy świńskiej grypy A (H1N1).

Grypa (grypa) jest wywoływana przez wysoce zakaźnego wirusa, który rozprzestrzenia się przez kaszel i kichanie. Objawy grypy obejmują wysoką gorączkę, dreszcze i pocenie się, ból gardła, osłabienie, ból głowy, bóle mięśni i stawów oraz kaszel. Osoby starsze i osoby ze schorzeniami podstawowymi są bardziej narażone na poważne komplikacje, w tym wtórne bakteryjne zapalenie płuc, pierwotne zapalenie płuc grypy oraz zapalenie mózgu lub serca. Istnieją trzy rodzaje wirusa grypy: A, B i C. Wirus grypy ma wyjątkową zdolność do zmiany struktury powierzchni. To pozwala mu uniknąć rozpoznania przez układ odpornościowy organizmu i spowodować powszechne choroby (epidemie i pandemie). Większość przypadków grypy występuje w ciągu 6-8 tygodni w okresie zimowym i wiosennym. Epidemie mają miejsce, gdy występują niewielkie zmiany w charakterze wirusa, dzięki czemu więcej osób w społeczności jest podatnych. Grypa A może powodować epidemie. Pandemie (epidemie na całym świecie) występują, gdy zachodzą poważne zmiany w wirusie, tak że choroba dotyka znaczną część ludzi w regionie geograficznym lub na więcej niż jednym kontynencie. Odkrycia przedstawione w tym artykule mają wiele ważnych implikacji dla zrozumienia patogenezy wirusowej grypy A (H1N1), zapobiegania i leczenia. Bezpośrednia cytotoksyczność wirusowa (określony efekt cytopatyczny) to tylko ułamek kilku rodzajów zdarzeń wywołanych infekcją wirusową. Tlenek azotu i wolne rodniki tlenowe, takie jak anion nadtlenkowy (O2- ·), są wytwarzane w znacznym stopniu w szczepieniach przypominających wirusa grypy A (w tym H1N1), i te gatunki molekularne są identyfikowane jako silne czynniki chorobotwórcze. Wzajemne oddziaływanie tlenku azotu (NO) z O2- ·, w wyniku którego powstaje nadtlenoazotyn, działa w patogennym mechanizmie zapalenia płuc wirusa grypy. Zakażenie wirusem grypy obejmuje zdarzenia patologiczne, w których wolne rodniki tlenowe odgrywają ważną rolę w patogenezie. Toksyczność i reaktywność wytwarzanych w nadmiernych ilościach rodników tlenowych pośredniczą w nadmiernej reakcji immunologicznej gospodarza na narządy lub tkanki, w których wirusy się replikują, i może to wyjaśniać mechanizm uszkodzeń tkanek obserwowanych w różnego rodzaju zakażeniach wirusem grypy. W tym artykule, rodzaje ochrony karnozyny w jej biodostępnych niezhydrolizowanych formach w formulacjach są brane pod uwagę przed uszkodzeniem zależnym od gatunku reaktywnego rodnika tlenowego, uszkodzeniem nadtlenoazotynem i innymi rodzajami uszkodzeń wirusowych, w których zwykle występują zaburzenia odpowiedzi immunologicznej na patogeny wirusowe. Karnozyna (β-alanylo-L-histydyna) wykazuje farmakologiczną wewnątrzkomórkową korektę uwalniania NO, która może być jednym z ważnych czynników naturalnej odporności w kontrolowaniu początkowych stadiów zakażenia wirusem grypy A (hamowanie replikacji wirusa) i wywoływanym przez wirusy regulacja ekspresji genów cytokin. Ochronne skutki stosowania doustnie nie zhydrolizowanych formuł karnozyny obejmują przynajmniej bezpośrednią interakcję z NO, hamowanie cytotoksycznego stanu prozapalnego indukowanego NO, oraz osłabienie działania cytokin i chemokin, które mogą wywierać głęboki wpływ na komórki zapalne. Dane te są zgodne z hipotezą, że naturalne produkty, takie jak rosół i ekstrakty z piersi kurczaka bogate w karnozynę i jej pochodną anserinę (β-alanylo-1-metylo-L-histydynę), mogą przyczynić się do patogenezy i zapobiegania wirusowi grypy, infekcjom i przeziębieniom.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23425625/

Badanie nr 4 (z 2010r)

L-karnozyna moduluje „pękanie” układu oddechowego i wytwarzanie reaktywnych gatunków tlenu w biochemii neutrofili, może być doustną postacią niehydrolizowanego dipeptydu. Jest uzupełnieniem przeciwinfekcyjnym leczenia grypy, zapobiegania jej i może być potraktowana jako alternatywa dla konwencjonalnej szczepionki.

Grypa A jest chorobą wirusową o wymiarze globalnym, charakteryzującą się wysoką zachorowalnością i śmiertelnością w rocznych epidemiach oraz w pandemiach, które są rzadkie, ale mają bardzo wysokie wskaźniki ataku. Przyszłe szczepionki przeciw grypie muszą być ukierunkowane na stosowanie konserwowanych antygenów wirusowych specyficznych dla grupy, takich jak obecne w białkach przejściowych, które są eksponowane podczas fuzji wirusa z komórką gospodarza. Sondy grypy ujawniły ciągłą walkę o przetrwanie między gospodarzem a pasożytem, w której populacja gospodarza aktualizuje swoistość swojej puli odporności humoralnej poprzez kontakt z najnowszymi wirusami, które mają zmienioną specyficzność antygenową w ligandzie hemaglutyniny (HA) i reaguje na nie. . Dobrze wiadomo, że białko HA znajduje się na powierzchni cząsteczki wirusa grypy i jest odpowiedzialne za wiązanie się z receptorami na komórkach gospodarza i inicjowanie infekcji. Opisano, że polimorfojądrowe neutrofile (PMN) biorą udział w początkowej odpowiedzi gospodarza na wirusa grypy A (IAV). Na początku po zakażeniu IAV neutrofile infiltrują drogi oddechowe prawdopodobnie z powodu uwalniania chemokin, które przyciągają PMN. Najwyraźniej ciężka infekcja IAV charakteryzuje się zwiększonym napływem neutrofili do płuc lub górnych dróg oddechowych. Karnozyna (β-alanylo-L-histydyna) i anserina (N-β-alanylo-1-metylo-L-histydyna) znajdują się w mięśniach szkieletowych większości kręgowców, w tym wykorzystywanych do pożywienia; na przykład 100 g piersi z kurczaka zawiera 400 mg (17,6 mmol / l) karnozyny i 1020 mg (33,6 mmol / l) anseriny. Wywołany przez karnozynę wybuch oddechowy w granulocytach obojętnochłonnych jest uniwersalnym biologicznym mechanizmem niszczenia wirusa grypy. Nasze własne badania ujawniły wcześniej niedoceniane działanie karnozyny i pokrewnych związków zawierających histydynę jako naturalną biologiczną prewencję i barierę przed zakażeniem wirusem grypy, poszerzają wiedzę publiczną na temat przeciwwirusowych właściwości związków opartych na dipeptydach zawierających imidazol i sugerują ważne interakcje między granulocytami obojętnochłonnymi a karnozyną pokrewne związki w odpowiedzi gospodarza na wirusy i bakterie. Stwierdzono również, że karnozyna i anserina zmniejszają apoptozę ludzkich neutrofili. W ten sposób te związki zawierające histydynę mogą modulować uwalnianie wirusa grypy z granulocytów obojętnochłonnych i zmniejszać rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie. Ten przegląd wskazuje na zdolność terapeutycznej kontroli infekcji wirusowych grypy związanych z modulacją doustnych niezhydrolizowanych postaci karnozyny i pokrewnych zawierających histydynę związków apoptozy PMN, które mogą być zaangażowane przynajmniej częściowo w patofizjologię choroby u zwierząt i ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, dane przedstawione w tym artykule mogą mieć wpływ na globalny nadzór nad grypą i planowanie pandemicznej profilaktyki przeciw grypie za pomocą doustnych form niezhydrolizowanej naturalnej L-karnozyny jako odpowiedniej alternatywy dla konwencjonalnego szczepienia przeciwko różnym dolegliwościom grypowym.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23441838/