Karnozyna – ochrona przed chorobami związanymi z cukrzycą

„… Ze względu na swoje działanie antyglikacyjne, karnozyna może być przydatna w zapobieganiu i leczeniu powikłań cukrzycowych, takich jak zaćma, neuropatia, miażdżyca i niewydolność nerek. Może być również pomocna dla nas wszystkich, ponieważ WIEK starzeje nas wszystkich, chociaż nie tak szybko jak diabetyków … „

Najnowsze badania sugerują, że najważniejszym działaniem karnozyny jest jej działanie antyglikacyjne (Aldini i in. 2002a, 2002b, Yeargans i Seidler 2003).

CZYM JEST GLIKACJA?

Co sekundę w całym ciele następuje destrukcyjny proces zwany „glikacją”. Glikację można opisać jako wiązanie cząsteczki białka z cząsteczką glukozy, w wyniku czego powstają uszkodzone, niefunkcjonujące struktury. Glikacja zmienia strukturę białka i zmniejsza aktywność biologiczną. Białka glikowane, które gromadzą się w tkance dotkniętej chorobą, są wiarygodnymi markerami choroby. Wiele chorób związanych z wiekiem, takich jak usztywnienie tętnic, zaćma i zaburzenia neurologiczne są przynajmniej częściowo związane z glikacją.

Karnozyna, która zapobiega glikacji, może również odgrywać rolę w usuwaniu glikowanego białka. Karnozylacja (proces, w którym karnozyna łączy się ze zdenaturowanymi cząsteczkami) oznacza glikowane białka do usuwania komórek.

Glikacja, znana również w biochemii jako reakcja Maillarda, występująca między białkami a glukozą, jest uznawana za główną przyczynę starzenia się i być może raka a także powikłań wynikających z cukrzycy. Glukoza dostarcza paliwa do glikacji, podstępna kombinacja białko / glukoza, która (po kilku etapach obejmujących proces utleniania) powoduje powstanie zaawansowanego produktu końcowego glikacji lub AGEs (zaawansowane produkty glikacji białek (AGE = advanced glycation end products) to związki, które powstają w procesie przetwarzania żywności, a także substancje, które nasz organizm sam wytworzy. Związki te powstają w wyniku reakcji białek z cukrami).

Po utworzeniu AGEs oddziałują one z sąsiednimi białkami tworząc patologiczne wiązania krzyżowe, które utwardzają tkanki. Spekulowano, że żadna inna cząsteczka nie ma potencjalnie toksycznego wpływu na białka jako produkty końcowe zaawansowanej glikacji. Osoby z cukrzycą wytwarzają nadmierne ilości AGEs wcześniej niż osoby bez cukrzycy, proces, który zakłóca stabilność narządów zależy od elastyczności funkcji. Wykazano, że to właśnie glikacja utwardza tętnice u osób z cukrzycą.

AGEs wyzwalają kaskadę destrukcyjnych zdarzeń. Jedną z ich konsekwencji jest 50-krotny wzrost wolnych rodników.

Ponieważ cukrzyca, stan przyspieszonego starzenia się rodzi żniwo AGEs, tętnice, soczewki i siatkówka oka, nerwy obwodowe i nerki są atakowane. Przeciwstawiając się glikacji, zmniejsza się uszkodzenie kłębuszków nerkowych i wynikające z tego zapalenie i degeneracja nerek. Szczury z cukrzycą nie leczonych inhibitorami glikacji wykazują dwukrotny wzrost barwienia kłębuszkowego dla produktów końcowych o zaawansowanej glikacji w porównaniu z podobną grupą szczurów z cukrzycą otrzymujących leczenie karnozyną (Forbes i in., 2001).

Zaćma (inne powikłanie typowe dla diabetyków) może również powstać w wyniku glikacji, podczas gdy inhibitory glikacji takie jak karnozyna i pirogronian wapnia chronią przed uszkodzeniem. Suplementacja inhibitorami glikacji umożliwia ludziom zapobieganie wielu przeciwnościom towarzyszącym starzeniu się. Ponieważ karnozyna strukturalnie przypomina miejsca, w których atakują środki glikujące, wydaje się, że karnozyna “poświęca się” by oszczędzić ich cel. Karnozyna wzmacnia również szlaki proteolityczne, tj. usuwanie uszkodzonych i niepotrzebnych białek.

Ze względu na swoje działanie przeciwglikacyjne karnozyna może być przydatna w zapobieganiu i leczeniu powikłań cukrzycowych, takich jak zaćma, neuropatia, miażdżyca i niewydolność nerek. Może być również pomocna dla nas wszystkich, ponieważ Wiek nas wszystkich starzeje choć nie tak szybko, jak diabetyków.

Sprawdzone suplementy

stawiamy na najwyższe standardy i jakość

Naturalne składniki

nasze suplementy zawierają naturalne i najwyższej jakości składniki

Bezpieczny proces produkcji

zgodny z ISO – System Zarządzania Jakością ISO oraz HACCP- System Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności

Unikalna formuła

nasze suplementy tworzymy w oparciu o dowody naukowe i sprawdzone badania. Posiadamy pełne prawa do formuły Karnozin extra chronione patentem.

Prowadzimy własne badania naukowe w dziale R&D

wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Nowym Sadzie prowadzimy badania naukowe dotyczące naszych suplementów

Certyfikaty

Karnozin extra i Komplex Q10 posiadają certyfikat Światowej Organizacji Antydopingowej oraz dodatkowo wszystkie naszego produkty posiadają niezbędne certyfikaty jakości produkcji

10 lat doświadczenia

w tym czasie z naszych produktów skorzystało tysiące osób w Europie i na Świecie

content_copy