Spożywanie brokułów i jego kiełków chroni organizm przed powstawaniem komórek nowotworowych a jak twierdzą badacze z Uniwersytetu Lund w Malmö może być również stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 zastępując nietolerowaną przez wielu metforminę. Wszystko za sprawą biologicznie czynnego związku, jakim jest sulforafan!

Czym jest sulforafan i jakie są jego właściwości?

Sulforafan to izotiocyjanian obecny w warzywach kapustnych z rodziny krzyżowych. Jego największe stężenie obserwuje się w brokułach i kiełkach brokułowych, jednak tylko do kilku dni od skiełkowania i właśnie w tym czasie najlepiej pozyskać go do stworzenia najwyższej jakości suplementu. Po kilku dniach jego stężenie maleje w ekspresowym tempie. Prekursorem tej nieocenionej dla naszego zdrowia substancji jest glukozynolan, konkretniej glukorafanina, która to ulega reakcji hydrolizy przy udziale katalizatora – mirozynazy. Enzym ten uwalniany jest w trakcie rozdrabniania tkanki roślinnej. Niestety z łatwością też ulega procesowi denaturacji w czasie gotowania, co znacznie obniża wydajność powstawania aktywnego sulforafanu. Warto też wiedzieć, że sulforafan powstały ze spożywanych brokułów i przy udziale bakterii jelitowych charakteryzuje się 6-krotnie niższą biodostępnością niż związek wytworzony przy udziale enzymu mirozynazy, co w swoich badaniach wykazał Shapiro. Zatem w celu zwiększenia korzyści płynących ze spożywania brokułów należy spożywać je w stanie surowym bądź ugotowane na parze a najprościej i najwygodniej w postaci wysokiej jakości suplementu. W oryginalnym produkcie stworzonym przez profesor Katarína Horáková, która jest pionierem w badaniach dotyczących sulforafanu, zamknęła ona 5kg brokułów w jednej kapsułce to bardzo ułatwia przyjmowanie większych ilości sulforafanu przez pacjentów.

Sulforafan w nowotworach

Związek ten wykazuje działanie ochronne na różnych etapach tworzenia się nowotworu – zarówno w fazie poprzedzającej, jak i w kolejnych, gdy dochodzi do namnażania się komórek nowotworowych.

Teraz trochę o szczegółach, czyli wielopłaszczyznowym oddziaływaniu sulforafanu, które sprawia, że jest on antidotum na wiele rodzajów nowotworów w tym raka płuc, piersi, jelita grubego, a także gruczołu krokowego. Wyniki badań jednoznacznie pokazały, że – sulforafan wykazuje działanie przeciwkancerogenne zarówno na etapie powstawania jak i rozwijania się zmian nowotworowych. Mamy tu na myśli przede wszystkim zdolności do minimalizowania ryzyka tworzenia się mutacji i usuwaniu czynników stymulujących ich powstawanie, obniżanie reaktywności związków genotoksycznych, wpływanie na cykl komórkowy, proliferację, ale także o indukowaniu procesów różnicowania komórek i ich zaprogramowanej śmierci, czyli apoptozy. Dlaczego warto mówić jak najwięcej o izotiocyjanianie zawartym w brokułach? Głównie chodzi o jego pozytywny wpływ na metabolizm ksenobiotyków. Związane jest to ze zdolnością sulforafanu do regulowania aktywności enzymów I i II fazy oraz ich ekspresji. Obie te grupy enzymatyczne biorą udział w przekształcaniu i usuwaniu kancerogenów z organizmu. Enzymy fazy I (rodzina cytochromu P-450) mają za zadanie przygotować pojawiający się czynnik onkogenny do następnych przemian w organizmie, w efekcie czego doprowadzają do zwiększenia jego aktywności, powstawania związków przejściowych i tworzenia mutacji. Z kolei enzymy fazy II (szczególnie S-transferaza glutationu, reduktaza chinonowa, UDP-glukuronylotranseraza i oksydoreduktaza NADPH chinonowa) przyczyniają się do wydalania ksenobiotyków z organizmu, poprzez zwiększenie ich rozpuszczalności w środowisku wodnym. Badania na zwierzętach jednoznacznie wykazały wpływ sulforafanu na indukcję enzymów II fazy oraz inhibicję enzymów fazy I.

Sulforafan  w cukrzycy

Sulforafan, substancja zawarta w brokułach, może być użyteczna w leczeniu cukrzycy typu 2, mówią badacze z Uniwersytetu Lund w Malmö. Naukowcy sprawdzili, jakie efekty daje stosowanie tej substancji u pacjentów z cukrzycą.

Uczeni ze Szwecji wzięli pod uwagę profil genetyczny tkanek dotkniętych chorobą i potencjalne leki przeciwcukrzycowe. W szczególności przeanalizowano 50 genów związanych z cukrzycą i 3852 różnych związków. Wśród tych ostatnich najbardziej obiecujące wyniki dał sulforafan, substancja naturalnie zawarta w brokułach i innych warzywach z rodziny krzyżowych.

W trakcie tych badań sulforafan był podawany myszom, które były na diecie o wysokiej zawartości tłuszczu lub o wysokiej zawartości fruktozy, ponieważ takie odżywianie sprzyja rozwojowi cukrzycy. Obserwacje wykazały, że substancja poprawiła tolerancję glukozy u gryzoni i zmniejszyła wytwarzanie glukozy w komórkach wątroby.

Co bardzo istotne odbyły się również badania z udziałem ludzi i to na grupie aż 97 diabetyków, którym przez okres 12 tygodni podawano ekstrakt z brokułów. Po tym czasie zaobserwowano u wszystkich pacjentów znaczące zmniejszenie poziomu glukozy w osoczu na czczo w porównaniu z grupą kontrolną.

Badacze zaznaczają, że diabetycy przyjmowali bardzo duże dawki sulforafanu i aby uzyskać takie efekty w zmniejszaniu poziomu glukozy, trzeba by było jeść po kilka kilogramów brokułów dziennie. Niemniej, wspomniany związek można podawać pacjentom osobno np.w postaci kapsułki dojelitowej w której jest aż 5kg brokułów, a jedzenie tych warzyw może bardzo mocno wspomóc walkę z chorobą.

Ponieważ sulforafan wykazuje tak silne działanie, zdaniem naukowców może być alternatywą dla dotychczasowych sposobów leczenia choroby. Na całym świecie na cukrzycę choruje już ponad 450 milionów ludzi a w samej tylko Polsce jest ich powyżej 3,5 miliona. Najpowszechniej stosowanym lekiem i cały czas lekiem pierwszego rzutu jest i pozostaje metformina, jednak duża część diabetyków nie może jej przyjmować ze względu na wysokie ryzyko problemów z nerkami a jeszcze większa część z powodu dolegliwości z układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunki). Właśnie dla tej grupy pacjentów choć nie tylko alternatywą może być sulforafan. Badania te opublikowano w magazynie Science Translational Medicine.

Kończąc ogólne informacje o sulforafanie wspomnę jeszcze o jego właściwościach antybakteryjnych szczególnie w stosunku do bakterii wywołujących wrzody żołądka – Helicobacter pylori. Badania pokazują, że mikroorganizmy te mają związek z powstawaniem nowotworów żołądka, a jak wynika z badań Fahey’a, sulforafan charakteryzuje się zabójczym działaniem również względem szczepów opornych na antybiotyki. Łatwo zatem wywnioskować jak szerokie spektrum pozytywnego działania na nasz organizm wykazuje izotiocyjanian zawarty w brokułach. Co ważne, aby uzyskać efekt terapeutyczny wystarczą dwie kapsułki na dobę.

Polecamy przyjmować jak najwięcej sulforafanu w swojej codziennej diecie.