Jak przygotować i wzmocnić organizm do walki z rakiem

W trakcie chemioterapii bardzo ważna jest dieta bogata w wartościowe składniki odżywcze, niestety skutki uboczne leczenia, z jakimi zmagają się pacjenci, to często brak apetytu. Na wzmocnienie organizmu podczas chemioterapii można więc stosować suplementy diety, które pomogą uzupełnić niedobory witamin i minerałów, dostarczanych w pożywieniu w zbyt małych ilościach. Składniki te są także niezbędne do wzmocnienia odporności, a silny układ immunologiczny sprawi, że organizm lepiej będzie radził sobie z chorobą. Najlepiej sięgać po naturalne preparaty, które wykazują działanie antyoksydacyjne i antynowotworowe a do takich należy karnozyna szczególnie ta w formie złożonej.

Podpowiadamy, jak wzmocnić organizm w czasie chemioterapii, wykorzystując suplement diety, którego główny składnik L-karnozyna występuje naturalnie w ludzkim organizmie.

W artykule tym przedstawiamy substancje dającą dodatkowe korzyści podczas walki z nowotworem. Opisy zostały oparte o publikacje naukowe oraz badania Carnomed nad unikalnym produktem na bazie karnozyny i mogą być sugestią dla wyboru dodatkowych czynników wsparcia podczas przebiegu choroby nowotworowej.

Czym jest KARNOZYNA?

Karnozyna jest w 100% naturalną substancją – białkiem, dipeptydem składającym się z 2 aminokwasów: beta-alaniny i L-histydyny. Jest również nazywana neuropeptydem ze względu na jej rolę ochronną w układzie nerwowym, szczególnie w mózgu. Naturalnie występuje w ludzkim organizmie a jej największe stężenie znajduje się w mięśniach szkieletowych, sercu, móżdżku i korze mózgowej. Karnozyna działa w najbardziej wrażliwych na bodźce tkankach, takich jak tkanki mięśniowe i nerwowe. W tych tkankach ma krytyczne znaczenie dla utrzymania właściwego pH i ładunku elektrycznego. Dotychczasowe badania pokazują, że zawartość karnozyny w organizmie człowieka zależy od płci (poziom ten jest wyższy u mężczyzn), wieku (występuje obniżenie stężenia karnozyny wraz z wiekiem) i diety (organizmy na diecie wegetariańskiej mają niższą koncentrację karnozyny w mięśniach szkieletowych). Karnozyna jako suplement diety jest dostępna od wielu lat. Jednak nie jest ona tak popularna jak powinna, biorąc pod uwagę jej korzystny wpływ udokumentowany w wielu publikacjach naukowych.

Karnozyna i jej aktywność

Właściwości przeciwnowotworowe karnozyny rozpoznano ponad trzy dekady temu. Karnozyna ogranicza uszkodzenie DNA, które może przekształcać zdrowe komórki w komórki rakowe. Karnozyna hamuje wzrost guza i pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się istniejących nowotworów (przerzutów) do zdrowych tkanek.

Karnozyna obniża poziom ATP w komórkach rakowych, pozbawiając je energii potrzebnej do rozwoju.

W ostatnich latach znaczną uwagę poświęcono stosowaniu naturalnych substancji jako leków przeciwnowotworowych. Naturalny dipeptyd przeciwutleniający L-karnozyna należy do tego rodzaju cząsteczek, ponieważ udowodniono, że ma znaczną aktywność przeciwnowotworową zarówno in vitro jak i in vivo. Wcześniejsze badania wykazały, że L-karnozyna hamuje proliferację ludzkich komórek raka jelita grubego poprzez wpływ na produkcję ATP i reaktywnych form tlenu (ROS).

Hamując ekspresję genu MMP-9, karnozyna jest w stanie zatrzymać rozprzestrzenianie się komórek raka wątroby.

Karnozyna zmniejsza ilość AGE, które często związane są z rakiem.

Karnozyna zwiększa skuteczność leków chemioterapeutycznych, takich jak 5-FU.

Redukując mitochondrialny stres oksydacyjny, karnozyna spowalnia starzenie się komórek, które prowadzi do raka jajnika.

Komórki rakowe poddawane bezpośrednio działaniu karnozyny wykazywały mniejszą zdolność do rozwoju czy proliferacji i zwiększały częstość śmierci.

Przeciwnowotworowe działanie karnozyny zostało po raz pierwszy opisane przez Nagai i Suda (1986). Autorzy ci podskórnie wszczepili komórki nowotworowe Sarcoma-180 myszom (ddY). Dzień po implantacji podawano karnozynę podskórnie 2 cm od miejsca implantacji. Leczenie karnozyną (50 mg / kg mc./dobę) kontynuowano co drugi dzień. W porównaniu do leczenia solą fizjologiczną okazało się, że karnozyna znacząco hamuje wzrost guza i zmniejsza śmiertelność. Niestety, eksperymenty Nagai i Sudy nie zostały zauważone, prawdopodobnie dlatego, że oryginalna praca naukowa nie została opublikowana w języku angielskim. Zainspirowany pracą Hollidaya i McFarlanda (1996), Renner (2008) który odkrył, że karnozyna selektywnie hamuje wzrost przekształconych i nowotworowych komórek (20 lat po artykule Nagai i Suda) wykazał, że karnozyna hamuje wzrost hodowli komórek nowotworowych wyizolowanych z ludzkiego glejaka.

Karnozyna nie wykazuje żadnych skutków ubocznych i pomaga pacjentom w terapiach przeciwnowotworowych. Przykładem jest zmniejszenie uszkodzenia płuc podczas przyjmowania radioterapii (Guney i wsp. 2006). Ogólnie rzecz biorąc, promieniowanie jonizujące jest nadal wysoce skutecznym sposobem leczenia różnych typów nowotworów i dlatego jest często stosowane. Tworzenie się ROS (reaktywnych form tlenu) jest jedną z głównych przyczyn uszkodzeń komórek spowodowanych promieniowaniem (Riley 1994). Karnozyna chroni komórki i zdrowe tkanki przed uszkodzeniem w ich właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych.

Wykazano, że karnozyna podawana zwierzętom doświadczalnym chroni przed toksycznymi substancjami, takimi jak cyklofosfamid i adriamycyna, które są stosowane jako leki cytostatyczne w leczeniu nowotworów i mogą powodować wiele skutków ubocznych.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24292217

Badania naukowe nad karnozyną w nowotworach

L-Karnozyna – wykazuje działanie przeciwnowotoworowe przez wpływ na poziom ATP w komórkach, eliminację wolnych rodników tlenowych i hamujący wpływ na ekspresję HIF-1α. Dzięki temu karnozyna osłabia możliwości adaptacyjne komórek nowotworowych do warunków o obniżonej dostępności tlenu. Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4013086/

Karnozyna może blokować procesy glikolizy w komórkach nowotworowych, przez co ogranicza dostępność energii i hamuje ich rozwój. Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3602167/

W komórkach raka jelita, karnozyna nie nasilała apoptozy, jednak przez wpływ na metabolizm energetyczny i ograniczenie dostępności energii hamowała dalszy rozwój tych komórek. Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4130552/

Badanie Carnomed  w raku piersi

Karnozyna i Mitochondrialna funkcja komórek nowotworowych

Postanowiliśmy zbadać wpływ złożonego produktu z karnozyną na fosforylację oksydacyjną, łańcuch transportu elektronów i produkcję ATP w komórkach nowotworowych. Zmierzyliśmy zużycie tlenu w badanych liniach komórkowych. Całe badanie zostało zakończone na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie.

Wzięliśmy linię komórek ludzkiego raka piersi (MCF-7). I stworzyliśmy 4 grupy z tej kultury. Pierwszą była grupa kontrolna. W drugim dodaliśmy 2 mM naszej karnozyny, w trzecim dodaliśmy 5 mM naszej karnozyny, a w czwartym 10 mM naszej karnozyny.

Zostawiliśmy komórki rakowe do wzrostu i oto co zaobserwowaliśmy po pewnym czasie:

 1. Zmierzyliśmy podstawowe oddychanie komórek rakowych. Innymi słowy, mierzyliśmy, jak komórki oddychają jako całość. Na tym wykresie widzimy, jak 10 mM karnozyny znacząco zmniejszyło podstawowe oddychanie tych komórek nowotworowych
 2. Ponadto w drugim pomiarze dodaliśmy ADP do komórek w celu przyspieszenia przepływu elektronów wzdłuż ETC. Zasadniczo mierzyliśmy oddychanie mitochondrialne lub komórkowe oddychanie w tym przypadku. Ponownie, oddychanie komórkowe znacznie się zmniejszyło po podawaniu 2, 5, a zwłaszcza 10 mM karnozyny
 3. W trzecim pomiarze zbadaliśmy, w jaki sposób karnozyna wpływa na aktywność pierwszego kompleksu białkowego (dehydrogenazy NADH) w ETC. Ponownie zaobserwowano znaczące zmniejszenie pierwszej złożonej aktywności po podaniu karnozyny, zwłaszcza w wyższym stężeniu.
 4. W następnym pomiarze dodaliśmy substrat do komórek nowotworowych, aby przyspieszyć oddychanie do maksymalnej pojemności. 2,5 i 10 mM karnozyny udało się zmniejszyć oddychanie komórkowe w tym przypadku.
 5. W piątym pomiarze zaobserwowaliśmy zmniejszoną aktywność drugiego kompleksu białkowego w ETC po podaniu karnozyny. W rzeczywistości produkt złożony z karnozyną wykazywał największe działanie hamujące na kompleks II, dehydrogenazę bursztynianową.
 6. I wreszcie kompleks IV, oksydaza cytochromu C. Podobnie jak w przypadku innych kompleksów, badany produkt z karnozyną był w stanie zmniejszyć swoją aktywność w sposób zależny od dawki.

Podsumowując:
Badany produkt blokuje i hamuje oddychanie komórkowe w linii komórkowej raka piersi, działanie na różne składniki ETC w mitochondriach. Najsilniejsze hamowanie jest wyraźnie widoczne na kompleks II (dehydrogenaza bursztynianowa). Ponadto karnozyna pokazuje swój potencjał przeciwnowotworowy w zależności od dawki. Gdy do hodowli dodawano wyższe stężenia produktu (10 mM), komórki rakowe zużywały mniej tlenu a ich oddychanie było upośledzone. Chociaż było to badanie in vitro na hodowlach komórkowych a nie w żywym organizmie, wyniki te sugerują, że dalsze badanie tego produktu potencjalnie przeciwnowotworowego u zwierząt ma sens i ostatecznie pokazuje, że karnozyna może zrobić to samo w ludzkim organizmie dotkniętym rakiem.

Dlaczego tak ważny jest wybór Karnozin Extra a nie czystej L-karnozyny

L-Karnozyna została odkryta 100 lat temu, dlaczego nie stała się popularna wcześniej?

Ogromnym problemem związanym z L-karnozyną jest fakt, że “działa” tylko In-Vitro. Oznacza to, że działa tylko w warunkach laboratoryjnych, gdy karnozyna jest dostarczana bezpośrednio do komórki.

Typowy posiłek na bazie czerwonego mięsa dostarcza 250 mg czystej L-karnozyny. Problem polega na tym, że szybko ulega ona degradacji w organizmie przez enzym karnozynazy. Oznacza to, że jeśli osoba dostarcza karnozynę poprzez czerwone mięso, to nie jest to wystarczający czas działania karnozyny w organizmie, aby mogła ona zapewnić trwałe działanie ochronne. Taka sama sytuacja jest z suplementami zawierającymi czystą L-karnozynę. Podczas stosowania czystych suplementów L-karnozyny, przyswajalność wynosi poniżej 20%, zwykle około 10-15%.

Produkt złożony to specjalny produkt zawierający L-karnozynę, ale chroniony przed karnozynazą.

Produkt ten zapewnia nie tylko stałe, ale także wysokie stężenie karnozyny w tkankach przez okres 8-12 godzin. Dzięki temu jest łatwa do spożycia, ponieważ wystarczy ją spożyć rano i wieczorem, aby zapewnić jej działanie w ciągu całej doby . Aby uzyskać podobny efekt w przypadku czystej karnozyny należy ją przyjmować co około 30 minut oraz w dużo wyższych dawkach (od 1 mg do 2 mg co godzinę)!

Na wykresie poniżej przedstawiono różnicę w działaniu L-karnozyny i Karnozin Extra:

Pomimo bardzo dużej liczby znanych przeciwutleniaczy, wybranie do użycia jednego skutecznego preparatu w konkretnej sytuacji klinicznej jest dość trudne. Liczne referencje, jak również nasze własne doświadczenie zawodowe wskazują, że przeciwutleniacz L-karnozyna spełnia prawie wszystkie wymagania idealnego przeciwutleniacza. Jest syntetyzowany i zawarty w mięśniach ludzkich i tkance nerwowej, łatwo się wchłania w przewodzie pokarmowym, przenika przez barierę krew-mózg i ma właściwości stabilizujące błonę. Ponadto karnozyna nie uzależnia nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania i nie kumuluje się w organizmie podczas długotrwałego podawania.

1 kapsułka gotowego produktu składa się z 6 składników:

L-Karnozyna (β-alanylo-L-histydyna) 125 mg
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) 20 mg
Koenzym Q10 20 mg
L-Karnityna 20 mg
Wyciąg z czarnej borówki (Vaccinium myrtillus, w tym antocyjany min. 25%) 20 mg
Wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera, w tym proantocyjanidyny min. 95% ) 20 mg

L-karnozyna jest syntetyzowana i zawarta w organizmie człowieka, przy czym najwyższe stężenia występują w mięśniach szkieletowych, sercu i mózgu. Głównym źródłem L-karnozyny jest mięso i ryby spożywane w tradycyjnej diecie. Jednak ze względu na zwiększoną produkcję i konsumpcję przetworzonego mięsa ilość L-karnozyny pochodząca z nowoczesnej diety jest dość ograniczona. Dlatego suplement służy jako bardziej idealne źródło L-karnozyny. Ma unikalną formułę na rynku, uzupełnioną przez bioflawonoidy z dwóch ekstraktów roślinnych, ekstraktu z borówki czarnej i ekstraktu z pestek winogron, które znane są ze swoich bogatych zawartości korzystnych flawonoidów i polifenoli.

Jest znacznie lepszy w porównaniu z innymi produktami L-karnozynowymi dostępnymi na całym świecie. Ma wyższą biodostępność, lepszą absorpcję i silniejsze właściwości antyoksydacyjne. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie i duża uwaga skierowana na właściwości karnozyny, uważanej za substancję XXI wieku.

L-karnozyna jest uznawana za podstawowy preparat medyczny dla osób w każdym wieku, zwłaszcza tych w wieku 40 lat i starszych. Badania nad karnozyną prowadzone są w USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Skandynawii, Rosji, Chinach w naszym ośrodku badawczym w Serbii i wielu innych krajach na całym świecie. Jest zalecana przez specjalistów jako ważny suplement diety opóźniający proces starzenia. Ponieważ poziom L-karnozyny zmniejsza się naturalnie wraz z wiekiem, idealnym rozwiązaniem jest przyjmowanie suplementów L-karnozyny przez osoby starsze. Niedobór L-karnozyny z pewnością wpływa na ludzki mózg, mięśnie, serce i układ odpornościowy.

Aktywność karnozyny opiera się na jej właściwościach antyoksydacyjnych, antyglikacyjnych i anty-karbonylacyjnych, oprócz chelatowania metali ciężkich i zdolności buforowania pH.

Podstawowe funkcje biologiczne L-karnozyny to:

 • buforowanie kwasu mlekowego – utrzymanie wartości pH mięśni
 • chelatowanie metali ciężkich (detoksykacja metali ciężkich);
 • wymiatanie wolnych rodników dzięki działaniu antyoksydacyjnemu;
 • hamowanie glikacji białek (wiązanie cukrów z białkami)
 • hamowanie karbonylowania białek (wiązanie aldehydów z białkami)
 • rola neuroprzekaźnika;
 • zmniejszenie działania przeciwzapalnego cytokiny IL-8.

Suplementacja diety karnozyną wykazuje pozytywne działanie w wielu chorobach i zaburzeniach, takich jak: autyzm, stwardnienie rozsiane, nowotwory, wszystkie zaburzenia neurodegeneracyjne i nerwowo-mięśniowe, cukrzyca, choroby serca, zaburzenia psychiczne wiele innych.

Zainteresował Cię ten artykuł oraz produkt produkt złożony na bazie karnozyny? Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz na stronie. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Przeczytaj także

Sulforafan – światełko w tunelu i nadzieja ukryta w zielonym brokule

Sulforafan – światełko w tunelu i nadzieja ukryta w zielonym brokule

Spożywanie brokułów i jego kiełków chroni organizm przed powstawaniem komórek nowotworowych a jak twierdzą badacze z Uniwersytetu Lund w Malmö może być również stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 zastępując nietolerowaną przez wielu metforminę. Wszystko za sprawą biologicznie czynnego związku, jakim jest sulforafan!

Karnozyna a nowotwór

Karnozyna a nowotwór

Zatrważające dane dotyczące nowotworów w Polsce mówią o tym, że co cztery minuty w naszym kraju ktoś dowiaduje się, że ma raka, a co siedem minut ktoś niestety z tego powodu umiera. Prognozy też nie są optymistyczne. Karnozyna a nowotór