Spożywanie brokułów i jego kiełków chroni organizm przed powstawaniem komórek nowotworowych a jak twierdzą badacze z Uniwersytetu Lund w Malmö może być również stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 zastępując nietolerowaną przez wielu metforminę. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych zauważyli również znaczące zmiany w zakresie kontaktów społecznych a także mowy u osób z autyzmem. Wszystko za sprawą biologicznie czynnego związku, jakim jest sulforafan!

Czym jest sulforafan i jakie są jego właściwości?

Sulforafan to izotiocyjanian obecny w warzywach kapustnych z rodziny krzyżowych. Jego największe stężenie obserwuje się w brokułach i kiełkach brokułowych, jednak tylko do kilku dni od skiełkowania i właśnie w tym czasie najlepiej pozyskać go do stworzenia najwyższej jakości suplementu. Po kilku dniach jego stężenie maleje w ekspresowym tempie.

Prekursorem tej nieocenionej dla naszego zdrowia substancji jest glukozynolan, konkretniej glukorafanina, która to ulega reakcji hydrolizy przy udziale katalizatora – mirozynazy. Enzym ten uwalniany jest w trakcie rozdrabniania tkanki roślinnej. Niestety z łatwością też ulega procesowi denaturacji w czasie gotowania, co znacznie obniża wydajność powstawania aktywnego sulforafanu. Warto też wiedzieć, że sulforafan powstały ze spożywanych brokułów i przy udziale bakterii jelitowych charakteryzuje się 6-krotnie niższą biodostępnością niż związek wytworzony przy udziale enzymu mirozynazy, co w swoich badaniach wykazał Shapiro. Zatem w celu zwiększenia korzyści płynących ze spożywania brokułów należy spożywać je w stanie surowym bądź ugotowane na parze a najprościej i najwygodniej w postaci wysokiej jakości suplementu. Sulforafan powstaje w wystarczających ilościach tylko wtedy, gdy glukorafanina wchodzi w kontakt z enzymem mirozynazą a to zapewnia oryginalny produkt stworzony przez profesor Katarína Horáková, która jest pionierem w badaniach dotyczących sulforafanu. Na substancję tą poświęciła ona całe swoje naukowe życie a pierwszy kontakt z sulforafanem miała jeszcze na studiach w 1956 roku i od tamtej pory do dzisiaj jest mu naukowo wierna. W ciągu swojego życia wraz z zespołem badawczym na Słowacji przeprowadziła szereg badań przedklinicznych oraz klinicznych, które później zostały dostrzeżone w USA i dużo z nich było tam dalej kontynuowanych jak i powstawały nowe.

Obecnie przy współpracy pani profesor Horakovej oraz firmy Carnomed powstał oryginalny produkt z sulforafanem, najnowsze dziecko naszej pani profesor, z którego wspólnie jesteśmy bardzo dumni. Zamknęła ona 5 kg brokułów w jednej kapsułce dojelitowej to bardzo ułatwia przyjmowanie większych ilości sulforafanu i lepszą jego wchłanialność przez pacjentów.

Więcej o pani profesor oraz jej dokonaniach naukowych można poczytać na jej stronie, do której link znajduje się na końcu tego artykułu.

W tej publikacji skupimy się na badaniach i działaniu Sulforafanu u osób z autyzmem, ponieważ w temacie nowotworów oraz cukrzycy typu 2 pisaliśmy już wcześniej a artykuł ten znajdziecie na naszym blogu: https://carno-med.pl/sulforafan-swiatelko-w-tunelu-i-nadzieja-ukryta-w-zielonym-brokule/

Naukowcy z MassGeneral Hospital for Children (MGHfC) i Szkoły Medycznej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa odkryli, że sulforafan, izotiocyjanian występujący w warzywach krzyżowych, głównie brokułach, poprawia stan chorych z autyzmem. Zmiany w zakresie zachowania i komunikacji pojawiały się zaledwie po miesiącu codziennego podawania.
Autorzy artykułu z PNAS Early Edition przestrzegają, że na razie przeprowadzili pilotażowe studium i wyniki muszą być potwierdzone w ramach szerzej zakrojonych badań.
Na przestrzeni lat pojawiło się kilka anegdotycznych doniesień, że u dzieci z autyzmem, które miały gorączkę, następowała poprawa w zakresie kontaktów społecznych i czasem mowy. Sprawdziliśmy, co może stać za tym zjawiskiem na poziomie komórkowym i wysunęliśmy postulat, że chodzi o aktywację przez gorączkę odpowiedzi na stres, w czasie której trzymane zazwyczaj w rezerwie mechanizmy ochronne komórki są włączane w wyniku uruchomienia transkrypcji genów – wyjaśnia dr Andrew Zimmerman.

Sulforafan został odkryty w latach 90. przez Paula Talalaya. Jego zespół ustalił również, że związek ten wspiera kluczowe aspekty komórkowej reakcji stresowej. Jakiś czas temu Zimmerman zaproponował ekipie Talalaya, by zbadać wpływ sulforafanu na autyzm; choć mechanizmy zaburzeń ze spektrum autyzmu pozostają w dużej mierze nieznane, zidentyfikowano bowiem kilka anomalii molekularnych, w tym dotyczące komórkowej reakcji na stres.

W badaniu uwzględniono 44 młodych mężczyzn w wieku od 13 do 27 lat. Zdiagnozowano u nich umiarkowane-głębokie zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wylosowano ich do grup, którym codziennie podawano albo wyekstrahowany z kiełków brokuła sulforafan, albo placebo (próba była podwójnie ślepa, co oznacza, że ani naukowcy, ani badani czy opiekunowie nie wiedzieli, co komu aplikowano). Funkcjonowanie chorych oceniano za pomocą wystandaryzowanych testów – część przeprowadzali członkowie ekipy, a część opiekunowie – na początku, a także po upływie 4, 10 i 18 tygodni badań. Eksperyment zakończono po 18 tygodniach, ale 22 osoby zbadano jeszcze raz po następnych 4 tygodniach.

Dr Kanwaljit Singh podkreśla, że wśród 40 osób, które wróciły na co najmniej jedno badanie, średnia ocena ze wszystkich testów była w przypadku 26 pacjentów otrzymujących sulforafan znacząco wyższa niż dla 14 zażywających placebo. Już na wizycie po 4 tygodniach eksperymentu niektórzy opiekunowie wspominali o dostrzegalnej poprawie zachowania, a do końca badań i członkowie rodziny, i naukowcy poprawnie odgadli grupę, do której trafiło wielu mężczyzn. Generalnie u 17 członków grupy sulforafanowej opiekunowie dopatrzyli się poprawy m.in. w zakresie zachowania i kontaktów społecznych. Po 18 tygodniach terapii średnia ocena dwóch testów – 5-elementowej skali ABC (Aberrant Behavior Checklist) i Skali Reakcji Społecznych (Social Responsiveness Scale) – spadła u stosujących sulforafan, odpowiednio, o 34 i 17%, co wskazuje na poprawę w zakresie drażliwości, powtarzalnych ruchów, nadaktywności, komunikacji, motywacji czy manieryzmów. Badanie za pomocą skali ogólnego wrażenia klinicznego (Clinical Global Impression, CGI) pokazało, że 46% chorych z grupy sulforafanowej doświadczało poprawy dot. kontaktów społecznych, 54% w odniesieniu do nieprawidłowych zachowań, a 42% w zakresie komunikacji werbalnej. Większość korzystnych zmian zanikła do dodatkowej oceny po 22 tyg., co sugeruje, że zaobserwowane zmiany były wynikiem terapii izotiocyjanianem. Choć wyniki pozytywnie zaskoczyły naukowców, należy odnotować, że nie u wszystkich nastąpiła poprawa […]. Badanie musi też być powtórzone na większej próbie dorosłych i dzieci. Mamy nadzieję szybko je zorganizować. Ostatecznie chcemy zrozumieć biologię leżącą u podłoża zjawisk obserwowanych na poziomie komórkowym.

Źródła:

https://kopalniawiedzy.pl/autyzm-zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-sulforafan-Andrew-Zimmerman-Paul-Talalay,21214

https://www.zelenyjezko.sk/blog/sulforafan-a-ja-neuveritelny-pribeh

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25313065/